Skulderen er en af mine favoritbehandlinger på klinikken, nok fordi den er kompleks. Selv om bevægefunktionen hurtig genvindes, så tager det lidt længere tid at få smerteskalaen ned i visse ydre bevægebaner (kast/ketcher-bevægelsen  (abduktion og udadrotation)).

Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.57.21 Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.52.52

Kort om skulderen
Da skulderen er et led med høj mobilitet, stilles der endnu højere krav til kontrollen og stabiliteten. Man kan sammenligne skulderleddet med en golfbold der skal lægges stille på en tee. Tee’en udgør således skulderskålen og bolden (overarmshovedet) som sidder løst ophængt i muskler, ligament, ledkapsel, slimsække m.m

Skærmbillede 2013-06-01 kl. 21.48.05Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.54.49 Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.55.43

Men hvad består behandlingen af?

(Nedenstående vil jeg kort beskrive hvordan jeg ser en typisk behandling, samt nogle af de standardøvelser jeg udlevere. Nederst står de specifikke test som benyttes. Min metodik er ikke en rettesnor over hvordan man skal gøre, og den rettes løbende på baggrund af de kursus jeg tager og den erfaringer jeg får).

  1. Først bruger vi god tid på en grundig anamnese (Vigtigst er smertekarakteren og hvordan skaden er opstået. Det vi gerne vil vide noget om er skadesdebut, forværre/lindrende faktorer, tidl. skader, tidl. behandlingsforløb, andre lidelser (hovedpine, lændesmerter,evt. noget medfødt, genetisk), medicin, 24 timers/dagsbillede af meget du bruger skulderen, din forventninger til skadens omfang, generelle helbred/krams-faktorer, mål med behandlingen). Disse spørgsmål kan evt. sendes på mail inden første konsultation)
  2. Inspektion.
  3. Palpation af skulderområdt; for at mærke vævet og evt. smerte respons.
  4. AROM, styrketest, specifikke test. Retningsspecifikke bevægelser. Range of motion +/- smerte. Find ud hvad der stopper bevægelserne. SIN begrebet irritability og severity og smerte skala 0-10. Funktionelle test i bevægelse (Nogen gang tager jeg billeder af deres bevægelighed med pt. egen mobil eller app’en Ubersense – da både billeder og video giver et godt visuelt feedback til at lave øvelserne korrekte, samt at se om der sker forbedringer – kan også være gjort inden af patienten) (vurdere også her om jeg skal sende pt. til parakliniske undersøgelser).
  5. Forsøger med min klinisk ræsonnering der bunder Mulligan MWM teknikker, dynamisk stab, Mike Reynolds skulder kursus, grundviden fra uddannelsen og flere seminarer, konferencer og kursuser såsom DNS, Z-health m.fl.
  6. Re-tester de specifikke og funktionelle test. Ofte ledsaget af et væsentligt større bevægudslag.
  7. Igangsætter øvelser

Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.53.27 Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.54.00 Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.54.22

AROM af scapula: Test bevægelserne tilbage, frem, op og ned.

Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.16.29 Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.16.41

Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.16.53 Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.17.03

Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.19.25 Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.19.43

Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.20.04 Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.20.13

Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.27.22 Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.29.15

https://www.youtube.com/watch?v=pEY93k5XXL0

Hvis vi kan holde skulderbladet tilbagetrukket vil det åbne de forreste dele af det subacromioale rum og reducerer inpingement.
Skærmbillede 2013-05-11 kl. 11.00.14    Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.32.28

Hvis det reducere smerten så ved jeg at min behandling skal fokuseres på scapula retraktion og depression.

Nederst på siden er nogle af de specifikke test jeg altid har i baglommen, men som jeg sjældent benytter. Jeg kigger næsten altid kun på bevægindskrænkning og smertesvar.

Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.52.34 Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.55.52Skærmbillede 2013-10-28 kl. 08.46.17

Scapulahumeral rytme:

En normal skulderfunktion kræver smooth velkoordinerede og symmetriske bevægelser fra både det glenohumeral, scapulathorakal, acromioclavicular og sterneclavicular led. Tilsammen kaldes det den glenohumoralerytme. Forstyrrelser i den rytme vil manifestere sig som stakato-agtige bevægelser. Abnormaliteter i den glenohumorale rytme skyldes ofte svaghed eller manglende motorisk kontrol af scapulas stabilisatorer såsom trapezius, serratus anterior, rhomboiderne, levator scapulae og pectoralis minor. Hvilket i min optik betyder at man skal genindlære bevægelse neurologisk frem for bare kun at tænke at man skal træne de stabiliserende muskler op.

Her er nogle af de tekniker jeg lader mig inspirer af.

Behandling Manuelt

Øvelser

Scapula sitting: Denne øvelse må gerne laves kombinerede med at armen løftet i alle retninger uden for smerte. Movement without pain.

Skærmbillede 2013-08-01 kl. 23.38.33 Skærmbillede 2013-08-01 kl. 23.38.50

En lidt længere video fra Evan Osar

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mve_pIrXGyo#at=101

Dynamisk stabilitet

Perfekte træningsbillede.

Pres armen ned (depression) og fører armen frem samtidig.

Skærmbillede 2013-09-16 kl. 20.54.09

 

Skærmbillede 2013-08-01 kl. 23.40.18 Skærmbillede 2013-08-01 kl. 23.41.13

Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.45.06 Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.44.39 Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.43.52 Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.43.26 Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.43.07 Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.41.27

Skærmbillede 2013-10-28 kl. 22.06.51

Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.39.14Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.39.02

Rafael Nadal laver træningsøvelse for m. Serratus: (sidder på indersiden af skulderbladet og stabilisere under udadrotation, protraktion af scapula og holder margo med inde til thorax).

Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.38.04 Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.37.57

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b6-apBksE78

Skærmbillede 2013-05-14 kl. 19.20.49Skærmbillede 2013-05-28 kl. 19.21.51

Skærmbillede 2013-05-28 kl. 19.19.55

Skærmbillede 2013-06-23 kl. 23.16.27 Skærmbillede 2013-06-23 kl. 23.16.34

Skærmbillede 2013-06-23 kl. 18.33.14

Korrekt Sleeper Stretch for kapsulære posterior strukturer.

  1. Scapula position.  Rul om på siden, og sørg for at Scapula er tilbagetrukket.
  2. Shoulder position.  Next, sørg for at du ligger lige med kroppen og scapula er vinklede 45 grader i sagitalt plan.
  3. Intensitet. Du vil gerne trække arm ned således at du indadroterer armen og strækker på skulderens bagside. Du må ikke strække for kraftigt og du ønsker ikke at mærke noget på forsiden af skulderen.  (Der er jo meget snak om statisk udspænding versus dynamisk, og igen ift. længden af strækket. Men en grundregl er at holde strækket i 30 sekunder.

Bodyblade

Elastikøvelser

Opvarmningsøvelser

Denne øvelse kan også progredieres på en pilates bold.

Svære øvelser

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mg3Efu1LkAI

Skærmbillede 2013-08-07 kl. 22.56.20

De alternative – øje øvelser

referencer

Physical tests for shoulder impingements and local lesions of bursa, tendon or labrum that may accompany impingement.

supraspinatus tendinopati Excentrisk trning mod[1]

Sahrmann GHJ case reports – 2007 in JOSPT[1]

ConstantShoulderScoreSkemaDansk