Behandling, Træning, UE

Patellafemoral Sympdrome / Overbelastede knæsmerter

Skærmbillede 2013-04-07 kl. 11.32.59Get to my webpage: SøernesFysioterapi.dk. 

Following on facebook: Andreasbjerregaard.wordpress.com – Søernesfysioterapi

Patellofemoralt smerter

Patellofemoralt syndrom (PFPS) (knæsmerter) ses ofte hos unge og aktive personer.

Smerterne varierer fra milde korte symptomer til mere længerevarende belastnings smerte og funktions nedsættelse.

Smerterne forekommer ofte ved knæbøjning fx squat, sidde i længere tid (movieknee), trappegang, cykling og andre aktiviteter. Aflastning, neuromotorisk træning, mobilisering af medial patella og passiv udspænding af reticulum) med ect. McConnell-tape) har længe været blandt de foretrukne behandlingersformer.

Men kun 1/3 vil være smertefri et år efter diagnosticering (Link) og 25% med PFP vil stadig have signifikante symptomer selv efter 16 års behandling (Link).

En af konsekvenserne ved de langvarige knæsmerter kan være stop med at dyrke sport, og derved sænket aktivitetsniveau.
Omvendt kan konsekvensen ved at fortsætte træning uden aflastning øge risikoen for tidlig artrose.Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.01.24

Årsagen

(Identificere risiko-faktorer til forebyggelse)

I mange tilfælde er der en relation mellem patellasporing (Patella hviler i en rille på lårbenet, når det glider under bevægelse af knæet) forudsaget af m. quadrips femoris eller øget Q-vinkel (SIAS til tibias tuberculum), hvilket også kaldet malalignment.

Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.39.36I PFPS menes det, at de strukturer der trækker patella lateralt til siden med en større kraft end de muskler der trækker medialt resulterer i en ‘forkert sporing’ derkan føre til smerte og betændelse.
Ideen har været at man ved at træne m. vestus obliques, evt. mobilisere patella medialt og udspænde patella reticulum lateral i tillæg til neuromuskulær træning vil kunne rette noget af denne malalignment op.Skærmbillede 2013-04-07 kl. 11.34.42
Men studier har vidst at der ingen evidens for at VMO der kontrahere senere en vastus lateralis (VL)

PFPS er nok mere et kompleks problem hvor forskellige faktorer spiller ind.

 • Svaghed af VMO (quadricps femoris) og glut. muskulatur (baldemuskeler).
 • Nedsat motor control og bevægelse (dårlig kontrol af fx single leg squat, ændret proprioception, core stabilitet)
 • Fodens holdning (pronation)
 • Stram muskulatur: ITB, hoftefleksorer, haser, legmuskler.
 • Sociale faktorer: arbejde, skole, sport, mentale sundhed.

Men de generelle guidelines omhandler:

 • Styrketræning i benene
 • aktivering/fyring til vastus medialis vs. vastus lateralis
 • Reducering af forøget knæ abduktion under løb og knæ adduktion under hop og land
 • hofte abduktion og indrotation (specielt i vægtbæring)
 • Styrke af hoftens muskler (måske det vigtigste).

. Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.43.41 Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.44.07 Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.48.10

Hvad forudsager smerten?

Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.57.35Nye teorier tyder på at smerte kan komme kombineret fra mange strukturer i knæet.

 • lateral retinaculum
 • infrapatellar fat pad
 • joint capsule
 • subchondral bone

Men ingen af disse strukturer er eneste bidrager til smerte. Det er derfor uklar hvad der skaber smerter.Skærmbillede 2015-06-20 kl. 23.44.48

Men kombination af smerteundervisning og øvelser har vist sig have god effekt på symptomerne.

Behandling:

Derfor består PFPS-træning ofte i kombination af smerteundervisning, øvelser og tape.

Øvelserne Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.30.18
Øvelserne skal gerne bestå af en blanding af isometrisk quadricps/VMO træning efterfuldt af closed kinetic chain (knæet af mindre loadet i 0-45 grader; øvelser som step-ups, mini squats, legpress)’ og ‘open kinetic chain’ øvelser, såvel som eksentriske hamstringsøvelser og øvelser for Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.30.31gluteus muskler.

Konklusion
Træning af hele kroppen kan forbedre PFPS.

 1. styrkelse af hoftens musklen er en forudsætning for knæet
 2. Hofte ekstension, abduktion og ekstern rotation er ofte det mest relevante at træne
 3. Overvej træningsbelastning og time under tension

Skærmbillede 2015-05-19 kl. 00.03.34

Øvelser

Single leg squat variationer.

Associates of Physical Function and Pain in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome, 90(2):285-95. DOI: 10.1016/j.apmr.2008.08.214

Effectiveness of therapeutic physical exercise in the treatment of patellofemoral pain syndrome: a systematic review J Phys Ther Sci. 2015 Jul; 27(7): 2387–2390.

The Influence of Abnormal Hip Mechanics on Knee Injury: A Biomechanical Perspective,J Orthop Sports Phys Ther. 2010 Feb;40(2):42-51. doi: 10.2519/jospt.2010.3337.

Effects of femoral rotational taping on pain, lower extremity kinematics, and muscle activation in female patients with patellofemoral painJ Sci Med Sport. 2015 Jul;18(4):388-93. doi: 10.1016/j.jsams.2014.07.009. Epub 2014 Jul 24.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s