Inspiration

Klumme: Skader i funktionel træning / Crossfit

Skærmbillede 2016-07-31 kl. 21.41.48Antallet af personer der dyrker funktion træning (Crossfit, movement, yoga, gymnastik, vægtløftning osv) vokser og vokser år for år.

For få år tilbage kunne man enten vælge at tr
æne i FitnessDK eller Fitness World, men nu er flere og flere lokale Gyms begyndt at pop-up flere steder i byen (Epic Metal Cave, Crossfit Copenhagen, Butcher’s Garage/Lab, Vesterbronx Gym, Puls 180, Wodhouse, The Gym, Siam  osv).

Skærmbillede 2016-07-31 kl. 20.11.44Med et stadig stigende antal personer der presser deres træning og deres krop til grænsen, kunne der dermed også være en større bekymring for et større antal og frekvens af skader.

Der er desværre ikke mange studier endnu, der reelt ved hvor stor skadesfrekvensen er. Et studie fra 2013 (1) viser at skadesrisikoen i crossfit er 3.1/1000 træningstime. Studiet størrelse “sample size” var dog relativt lille og er måske ikke repræsentativ for crossfit miljøet eller er overførbart til det danske funktionel/crossfit miljø.

Skærmbillede 2016-07-31 kl. 21.41.40Men sammenligner vi dette til andre sportsgrene, er det relativt få der kommer til skade. Skadesraten i funktionel træning / crossfit har nok mere noget at gøre med man ofte ikke tillader sig selv en lang nok tilvænningsperiode (2).

Det er min erfaring at størstedelen af dem der får skader, er atleter der har deltaget i funktionel træning / crossfit gennem et stykke tid (+ 3 mdr) som bliver skadet og ikke nybegynderen. De som har deltaget +3 måneder har deltaget længe nok til, at der ikke bliver holdt ligeså meget øje med dem fra instruktøren som da de begyndte, og de fortsætter med at bygge deres træning op med større og større load i fortsat mere krævende bevægelsesmønstre, som ikke ordentlig periodiseret (Too much load too fast).

Skærmbillede 2016-07-31 kl. 21.42.01Konflikten i funktionel træning / crossfit er at få mest ud af den time man er på holdet. Går man til fodbold, så vil man ofte have 2-3 træningspas om ugen og en kamp i weekenden. Vi ved fra fodbold at skadesrisikoen er højere i kampen sammenlignet med træning. Går man på et træningshold så vil man ofte gerne præsterer sit bedste for at få mest “value for money”,  men består en træningsuge af 3-4 træningspas hvor man giver alt hvad man har svarer det til at spille 3-4 fodboldkampe uden træningspas hvor man øver sig teknik og nørder detaljer.

Skærmbillede 2016-07-31 kl. 21.42.27For at komme sig hurtigere mellem træningssætte ses det yderligere at atleter der dyrker højintensitet funktionel træning / Crossfit ofte benytter foamrolling, lacrosse balls, udstræk, flash compression, massage og fysioterapi behandlinger osv. for at være klar til næste træningspas. Disse former for kan være gode for mobiliteten, men de opvejer ofte ikke det load der sker i en workout. Derfor kan det i nogen tilfælde være bedre at springe konkurrence momentet i workout over og rolig gå gennem øvelserne som var det et træningspas og ikke “konkurrence”-pas. Her kunne man fokusere på at blive længere tid i sin bundposition under en squat så kroppen tilvender sig belastningen eller laver hængeøvelser i forbindelse pull-up, chin og muscle up øvelser. Man kunne fokuserer på time-under-tension flere løft eller få andre til at kigge på sin teknik i flere øvelser.

Det er således IKKE funktionel træning / crossfit der fører til træning, men derimod intensiteten. Ofte ender atleter hos læger og andre behandlere som enten fortæller “stop med at træne” eller kommer med en række stabilitetsøvelser og bevægelsesøvelser, som hvor årsagen til at de virker, er at man fjerner noget load i et stykke tid, men ikke at øvelse der har hjulpet.

Det kan være en god ide at forstå forskellen på træning og konkurrence i træningssammenhænge selvom man ikke “spiller kampe / går til stævner” og hvordan man kan modificerer sine workout. Skærmbillede 2016-07-31 kl. 21.42.10

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s