Inspiration

Neurotags i sport

Introduktion

En sportsskade vil ofte resultere i mindre bevægelse- og deltagelse i sportsaktiviteter. Dette kan ofte skyldes nedsat mobilitet (Range of Motion), muskelstyrke eller frygt for smerteprovokation eller yderligere skadespåvirkning der kan forværre skadestilstanden.

Genoptræning involverer en ofte gradvis øgning i bevægelse (Graded exposure/ symptom modification), styrke, udholdenhed og håndtering af given opgave.

Skærmbillede 2016-07-31 kl. 23.03.34Neural representations or ‘neurotags’

Neurotags (1) er en gruppe af hjerneceller / brain cells der er fordelt på flere områder i hjernen, og som menes at fremme et givent output.

Neurotags er ofte beskrevet ud fra dens output. Hvert neurotag indeholder en enhed af hjerneceller kaldet member  brain cells. Hver member brain cell er en del af multiple neurotag.
En ofte brugt analogi for neurotags et orkester – musikerne bidrager til mange output og hvert output involvere en gruppe af musikere. De kan spille samme tone i forskellige hastighed, på forskellige måder, med forskellige udtryk og med forsSkærmbillede 2016-07-31 kl. 23.08.11kellige instrumenter der indtager forskellige roller. En ny tone kan enten blive skruet op og en gammel tone kan blive skruet ned eller genoptaget. Variationer af tonen kan tilmeld blive improviseret afhængig af publikum. Smerte kan være “tænkt” som en af de toner der bliver spillet af orkesteret.

I den fortsatte analogi, hvor orkester bliver ved med at spille den samme tone igen og igen, så bliver tonen automatisk den orkester vil spille og huske på når de skal spille.  Det vil blive svære for orkesteret at være kreativ om nye toner og spille noget andet.

Det kan fx også ske at noget med nogen af musikerne, enten at de bliver trætte eller syge fordi de har spillet hele tiden, og så må andre musikere tage deres plads for at holde orkesteret igang.

Det er nu hvor orkesterets “tone” er en analogi for kronisk smerte, hvor orkesteret inden i dit hoved spiller den samme sang forfra og forfra. Smertemelodien er ikke nogen rar melodi, men desværre minder hvert neurotag dig om denne melodi. Underforstået er du blevet mere sensitiv og der skal ikke meget til et “flare up” pain-neurotag.

Skærmbillede 2016-07-31 kl. 23.04.24Orkesteret er en analogi for den enhed af hundredvis billioner neuroner som hver kan lave tusindvis af forbindelser (synapser) med hinanden. Hver synapse er omringet af “immune cells” som kan påvirke synapsen og hundredtusindvis af andre omkringliggende synapser.

Når vi bruger orkester som metafor for neurotags, er det et udtryk for øget sensibilitet. Neurotaget måles ikke kun på oplevelsen af smerte, men et neurotag kan også påvirke andre systemer såsom det sympatiske nervesystem, det endokrine system (står for transport af energi til muskler og fornøjelse) og det motoriske system (fx muskler).

Disse systemer giver konstant feedback til hjernen og medvirkende til at holde orkestret igang med at spille deres smertemelodi (1). Denne påvirkning kalder vi ofte for et primær –og sekundært neurotag.

Skærmbillede 2016-07-31 kl. 23.46.15
Secondary neurotags are thos that exert their influence over primary neurotags. Primary neurotags are those that evoke an output, for example, a motor command, a feeling or a conscious belief

Netværk af neurotags: The cortical body matrix

Det cortical body matrix er et netværk af neurotags der bidrager til regulering, kontrollering og beskyttelse af kroppen både fysiologisk indenfra kroppen og udenfor kroppen (perceptual level / sansning / trusselvurdering).

Efter en skade vil the cortical body matrix” bidrage til at hvilket neurotag der kan fører til et givent output. F.eks. så vil proprioceptionstræning (følelsen af kroppen i en given position eller bevægelse) ses som et output af et primær neurotag. Der vil så være mange faktorer der kan påvirke dette neurotag såsom fx et visuelt input som der bidrager ned sekundært neurotag.

Skærmbillede 2016-08-01 kl. 00.15.11

Ifølge princippet om neuroplasticitet, så vil ændringer i bevægelse og adfærd fører til ændret motor learning således, at den lethed, hvormed forskellige motor output genereres ændres i deres forhold til hinanden. Det dominante paradigme er dermed at smerte kan ændre vores motor control, men også omvendt ændret motor control kan bidrage til aktivering af neurotags.

Skærmbillede 2016-08-01 kl. 00.26.51.png

Den biopsykosociale smertemodel = BPS

Med forståelsen af neurotags kan vi nu sætter smerte ind i en anden teoretisk forståelsesramme; den bio-psyko-sociale smertemodel (BPS). Den model angiver, at trussel (danger message) til kroppen vil være en sekundær neurotag der influerer det primære neurotag.

 

Neurotags ift return to sport

Som nævnt, kan det være klinisk relevant at arbejde med sekundære neurotags da de vil have inflydelse på det primære neurotag (fx smerte).

En måde vi kan arbejde med vores neurotags på er at identificerer dem. At lave liste af ting der kan bidrage til øget provokation af symptomer og en bevidst omkring at undervisning i smertemekanismer ikke alene er udfra helingstider men skal ses i biopsykosocial forståelsesramme.Skærmbillede 2016-08-01 kl. 00.42.57

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s