Inspiration

Muskel reflekser

Når en muskelcelle stimuleres afsendes et aktionspotentiale ind til CNS via en sensorisk nervecelle. Hvis dette medfører at de motoriske nerveceller fremmes eller hæmmes (uden viljen er indblandet), taler man om at muskeltonus er ændre reflektorisk.

Banen fra sanseceller til muskelceller kaldes for refleksbuen og består af 1) receptor (muscle spindle (muskeltene)) 2) sensorisk neuron (afferent nervecelle / neuron) 3) et reflekscenter hvor reflekserne kan forstærkes eller hæmmes af stimuli fra andre receptorer eler højere dele af CNS 4) motorisk neuron (efferent nervecelle / efferent neurons) 5) effektor (aktivering af muskelfiberen).

Skærmbillede 2017-11-07 kl. 12.46.27 Ofte kan der være nerveceller / interneuroner indskudt mellem det sensorisk og motoriske neuron.

Reflekscentret ligger det sted i refleksbuen hvor buen skifter fra at lede indad/opad til at lede nedad/udad. Er reflekscentret placeret i medulla spinalis, kalder man refleksen for spinalrefleks, men refleksen kaldes cerebral hvis den er centreret “højere oppe” i I CNS.

Karakterisk for reflekser er at 1) der er en bestemt sansepåvirkning der fører til et bestemt svar 2) reflekssvaret øges når stimulusstyrken øges c) reflekssvaret kommer hurtigt efter sansepåvirkningen.

Reflekstiden er den tid der går fra stimulus til reaktion, og afhænger af refleksbuens længde længde og tykkelse af afferente og motoriske neuroner, og af antallet af synapser i refleksbuen.

Betinget refleks

Ikke alle reflekser er medfødte. Mange reflekser viser sig først som nervesystemet CNS modnes. Disse reflekser vil være ens for alle personer.

Fysiologen Paulov indførte begrebet betinget refleks der bygger på indlæring og erfaringer. Et af hans kendte forsøg er et forsøg med spytsekretion hos hunde. Han gav hunden et stykke kød i munden, hvorved der blev udløst en medfødt refleks, nemlig spytekretion. Men samtidig med at han fodrede hunden ringede han med en klokke. Og efterhånden som hunden havde prøvet dette mange gange, forbandt den lyden af klokken med mad og savlede når den hørte klokke (uden den fik kød)m dermed er en ny refleks dannet (betinget refleks).

Hos mennesket er langt de fleste reflekser tillærte og bygger på erfaringer og ydre påvirkning man udsættes for.

Proprioceptive reflekser

Proprioceptive reflekser udløses fra stilling og bevægelsessanserne, der er knyttet til muskler, sener og led, samt det indre ører.

Myotatisk refleks

Når man strækker en muskel hurtigt, vil dette fører til aktivering af muskelen, hvorved musklen forkortes, trækker sig sammen, og modstanden mod udspændingen vil øges. Det er det der sker når lægen slår med en hammer på knæskallen (plantarrefleksen). Herved udspændes knæstrækker musklen m. quadriceps femoris sig, og knæet strækkes. Denne refleks kan udløses i alle muskler og hedder myotatisk refleks. Det stimuli, sensecelle, der påvirker udspændingen, er muskeltenen.

Den myotatiske refleks vil føre til facilitering af a-neuroner til både den påvirket muskel (agonisten) og til antagonisten. Derudover vil der også være facilitering af synergister via interneuroner der kan give inhibering af antagonisten. Denne inhibering benævnes reciprok antagoinisthænning.

Den myotatiske refleks hindrer meget store bevægelsesudslag og beskytter derved leddene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s