Behandling, Træning, UE

Patellafemoral Sympdrome / Overbelastede knæsmerter

Skærmbillede 2013-04-07 kl. 11.32.59Get to my webpage: SøernesFysioterapi.dk. 

Following on facebook: Andreasbjerregaard.wordpress.com – Søernesfysioterapi

Patellofemoralt smerter

Patellofemoralt syndrom (PFPS) (knæsmerter) ses ofte hos unge og aktive personer.

Smerterne varierer fra milde korte symptomer til mere længerevarende belastnings smerte og funktions nedsættelse.

Smerterne forekommer ofte ved knæbøjning fx squat, sidde i længere tid (movieknee), trappegang, cykling og andre aktiviteter. Aflastning, neuromotorisk træning, mobilisering af medial patella og passiv udspænding af reticulum) med ect. McConnell-tape) har længe været blandt de foretrukne behandlingersformer.

Men kun 1/3 vil være smertefri et år efter diagnosticering (Link) og 25% med PFP vil stadig have signifikante symptomer selv efter 16 års behandling (Link).

En af konsekvenserne ved de langvarige knæsmerter kan være stop med at dyrke sport, og derved sænket aktivitetsniveau.
Omvendt kan konsekvensen ved at fortsætte træning uden aflastning øge risikoen for tidlig artrose.Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.01.24

Årsagen

(Identificere risiko-faktorer til forebyggelse)

I mange tilfælde er der en relation mellem patellasporing (Patella hviler i en rille på lårbenet, når det glider under bevægelse af knæet) forudsaget af m. quadrips femoris eller øget Q-vinkel (SIAS til tibias tuberculum), hvilket også kaldet malalignment.

Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.39.36I PFPS menes det, at de strukturer der trækker patella lateralt til siden med en større kraft end de muskler der trækker medialt resulterer i en ‘forkert sporing’ derkan føre til smerte og betændelse.
Ideen har været at man ved at træne m. vestus obliques, evt. mobilisere patella medialt og udspænde patella reticulum lateral i tillæg til neuromuskulær træning vil kunne rette noget af denne malalignment op.Skærmbillede 2013-04-07 kl. 11.34.42
Men studier har vidst at der ingen evidens for at VMO der kontrahere senere en vastus lateralis (VL)

PFPS er nok mere et kompleks problem hvor forskellige faktorer spiller ind.

 • Svaghed af VMO (quadricps femoris) og glut. muskulatur (baldemuskeler).
 • Nedsat motor control og bevægelse (dårlig kontrol af fx single leg squat, ændret proprioception, core stabilitet)
 • Fodens holdning (pronation)
 • Stram muskulatur: ITB, hoftefleksorer, haser, legmuskler.
 • Sociale faktorer: arbejde, skole, sport, mentale sundhed.

Men de generelle guidelines omhandler:

 • Styrketræning i benene
 • aktivering/fyring til vastus medialis vs. vastus lateralis
 • Reducering af forøget knæ abduktion under løb og knæ adduktion under hop og land
 • hofte abduktion og indrotation (specielt i vægtbæring)
 • Styrke af hoftens muskler (måske det vigtigste).

. Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.43.41 Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.44.07 Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.48.10

Hvad forudsager smerten?

Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.57.35Nye teorier tyder på at smerte kan komme kombineret fra mange strukturer i knæet.

 • lateral retinaculum
 • infrapatellar fat pad
 • joint capsule
 • subchondral bone

Men ingen af disse strukturer er eneste bidrager til smerte. Det er derfor uklar hvad der skaber smerter.Skærmbillede 2015-06-20 kl. 23.44.48

Men kombination af smerteundervisning og øvelser har vist sig have god effekt på symptomerne.

Behandling:

Derfor består PFPS-træning ofte i kombination af smerteundervisning, øvelser og tape.

Øvelserne Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.30.18
Øvelserne skal gerne bestå af en blanding af isometrisk quadricps/VMO træning efterfuldt af closed kinetic chain (knæet af mindre loadet i 0-45 grader; øvelser som step-ups, mini squats, legpress)’ og ‘open kinetic chain’ øvelser, såvel som eksentriske hamstringsøvelser og øvelser for Skærmbillede 2015-05-18 kl. 23.30.31gluteus muskler.

Konklusion
Træning af hele kroppen kan forbedre PFPS.

 1. styrkelse af hoftens musklen er en forudsætning for knæet
 2. Hofte ekstension, abduktion og ekstern rotation er ofte det mest relevante at træne
 3. Overvej træningsbelastning og time under tension

Skærmbillede 2015-05-19 kl. 00.03.34

Øvelser

Single leg squat variationer.

Associates of Physical Function and Pain in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome, 90(2):285-95. DOI: 10.1016/j.apmr.2008.08.214

Effectiveness of therapeutic physical exercise in the treatment of patellofemoral pain syndrome: a systematic review J Phys Ther Sci. 2015 Jul; 27(7): 2387–2390.

The Influence of Abnormal Hip Mechanics on Knee Injury: A Biomechanical Perspective,J Orthop Sports Phys Ther. 2010 Feb;40(2):42-51. doi: 10.2519/jospt.2010.3337.

Effects of femoral rotational taping on pain, lower extremity kinematics, and muscle activation in female patients with patellofemoral painJ Sci Med Sport. 2015 Jul;18(4):388-93. doi: 10.1016/j.jsams.2014.07.009. Epub 2014 Jul 24.

 

Behandling, Football Medicine and strategies conference

Akutte skader. Hvad skal jeg gøre?

Akutte skader. Hvad skal jeg gøre?

Skærmbillede 2015-08-19 kl. 22.56.20

Har du brug for behandling eller genoptræning kan du finde mere info på SøernesFysioterapi.dk. Du kan også følge med på facebook: 

Andreasbjerregaard.wordpress.com
Søernesfysioterapi

Kom gerne med feedback til om denne artikel har relevans for jer.

PRICEM

 • Protect
 • REST
 • ICE
 • Compression
 • Elevation
 • Mobilization

Der har været en tildens til stor forvirring omkring R i RICEM er man nu gået over til at bruge udtrykket PRICEM. Hvor P’et står for Protect. Altså, at der ikke skal ske yderligere skade mod foden. Det er der så adskiller P og R, at hvis vi ændre opfattelsen af at fx. ankel mere skal beskyttes end holdes i ro, og at M kan startet umiddelbart med det samme inden for smertefrihed.

POLICE

På denne gode løbeblog er det forslået at
skifte RICEM ud med POLICE, hvor Rest er byttet ud med Optimal Loading hvilket også giver god mening – men altså, det er jo det samme som RICEM. http://www.running-physio.com/acute/

PRICE needs updating, should we call the POLICE? C M Bleakley, P Glasgow, D C MacAuley Br J Sports Med 2012;46:4 220-221 Published Online First: 7 September 2011 doi:10.1136/bjsports-2011-090297
PRICE needs updating, should we call the POLICE?
C M Bleakley, P Glasgow, D C MacAuley
Br J Sports Med 2012;46:4 220-221 Published Online First: 7 September 2011 doi:10.1136/bjsports-2011-090297

MEAT

 • Movement,
 • Exercise,
 • Analgesics,
 • Treatments

Movement: kontrolleret bevægelse af de ramte led kan stimulere bSkærmbillede 2014-06-09 kl. 11.16.21lodgennemstrømning, reducerer dannelsen af uhensigtsmæssigt kollagen væv (arvæv), og effektivt at forbedre inddrivelsen. Et Cochrane review (Kerkhoffs et al. 2002) viste hos patienter med ankel forstuvninger som blev behandlet med egne aktive funktionel mobiliseringer snarere end immobilisering, disse personer havde mindre hævelse.

Exercise: Bleakley et al (2010) viste at styrke, AROM (aktive range of motion)-øvelser og stabilitetsøvelser sammen med RICE forbedrede funktion og vægtbærende hos patienter efter akut ankel forstuvning.

Analgesics: Det foreslås, at atleter med høje niveauer af smerte kan bruge smertestillende midler i genoptræning.

Treatments: atleter bør søge behandlinger såsom fysioterapi (gerne Mulligan terapeuter), med henblik på at få den rette guidance til hvordan hvornår man kan starte sport op igen.

Den akutte skade. Case fra Homeless World Cup.
En fodboldspiller vrider om og bliver båret ud til vores behandlingstelt da spilleren ikke kan støtte på foden pga. smerte. Ingen ved hvor slemt det er. Træner som er dårlig til at tale engelsk peger på foden, fagter med armen (imitere et tryk på en dåse og siger samtidig Sssss og spørger om den er Kaput?. Spilleren græder nu. Jeg ved godt træneren mener i-cespay is. Jeg ligger compression inden for 2-3 min efter vridet. Spiller bliver bedt om Protect/Ro = I udelades. M bliver påbegyndt inden for smertegrænsen og uden støtte. Træneren bliver beroliget og det smitter af på spilleren der selv begynder at bevæge foden minimalt. Smerteteori omkring ankelskader forklares. Der aftales, at se hvad status er senere på dagen (ca. 1-2 timer) og dagen efter (ca. 15 timer efter skade). Status efter en time. Hævelse, minimal smerte, humper. Status efter et døgn. Minimal hævelse, ingen smerte, alm. gang, smerte ved fodboldbevægelser. Foden tapes op med en MWM-tape. Spilleren er rolig og tryg ved situationen. Ingen ved selvfølgelig hvad status ville være hvis kun I og E også blev udført eller hvis der havde været I tilstede.

 

Skærmbillede 2015-02-17 kl. 22.59.03Skærmbillede 2015-02-17 kl. 23.00.59

Læs også

Acute Soft Tissue Injury Treatment – PhysioinSport Guidelines


http://simonkirkegaard.dk/den-bedste-behandling-af-akutte-skader-hvad-ved-vi-egentlig/

Cold water immersion to improve postexercise recovery: a meta-analysis.

Topical cooling (icing) delays recovery from eccentric exercise-induced muscle damage.

Ice application and its use in sport – by Peter Thain

Kerkhoffs GMMJ, Rowe BH, Assendelft WJJ, Kelly KD, Struijs PAA, van Dijk CN. Immobilisation and functional treatment for acute lateral ankle ligament injuries in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 3.

Bleakley CT, O’Connor SR, Tully MA, Rocke LG, MacAuley D, Bradbury I, et al (2010). Effect of accelerated rehabilitation on function after ankle sprain: randomised controlled trial. BMJ 340

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yXT012us9ng#at=109

Topical cooling (icing) delays recovery from eccentric exercise-induced muscle damage.

Behandling, Træning

Inspire Convention

Er du interesseret i at følge med i hvordan jeg behandler, og min tilgang til skader og genoptræning, kan du følge med på facebook: tryk her

Inspire Cenvention
Forrige weekeend den 13-15 september 2013 var jeg til tre inspirerende dage ved Inspire convention. Se hjemmesiden her.

IMG_1870 Skærmbillede 2013-09-22 kl. 14.23.35

Om fredagen stod den på ‘Change your gait – change your life’ med amerikanske Eric Cobb (founder af behandlingskoncept Z-health).

Ved normal gang rammer vi jorden med 2-3 gange vores kropsvægt. Sammenlignet med løb vil belastningen ved hæl-i-sæt stige til mellem 6-9 gange af vores kropsvægt. Vi rådes til at tage 10.000 skridt om dagen. Men mange af os når kun 3000 skridt. Så lad os antage at en mand på 80 kg. skal gå 3000 skridt, så vil hans krop have en belastning på 80 x 3 = 240, 240 x 3000 = 720.000 kg hverdag, 5,040,000 kg. hver uge og 262,800,000 kg hvert år. Alene af den grund giver almindelig daglig gang os et kæmpe træningspotentiale. Use it or lose it.

Skærmbillede 2013-09-22 kl. 12.41.30

Highlights fra fredagens workshop med Eric Cobb:

 1. hovedmål med behandling burde være at forbedre gang.
 2. The gait is controlled by our brain, therefor train your brain.
 3. Bad movement promotes pain, dysfunction.
 4. Når vi har et fremskudt hoved, så vejer det mere.
 5. More you hate your job, more pain you get.
 6. Sagde noget smart om Posner model of attention ift. motor control
 7. Noget om Wolff lov og Davis’ lov: Kroppen lagre ekstra lag væv når vi ikke bruger den vil det stresse kroppen. På samme måde vil knoglerne lagre ekstra lag (osteofytter)
 8. Occiput står for syn.
 9. Temperallappen, hvad vi tænker.
 10. Cerebellum; tager sig hvad der kommer af information fra øjne, høre og bevægelse (proprioception). Ydermere forbinder den information til tænkning og bevægelse (Dårlig cerebellum, increase more movement)
 11. Hjernen har brug for to ting: Fuel og activation. Fuel: Oxygen og glykose.
 12. Øjet, vestibulær sansen og proprioception er vores GPS koordinater. Hoved og nakkeskader kan ødelægge disse koordinater. Det samme kan dehydration, visuelle problemer, virusser/infektioner og medicin.

Han talte om at PMRF-problemer kan forudsagde at hvis en pt klager over ensidig smerter så kan det være deres PMRF den er gal med. En usund PMRF vil vise sig i holdningen pga. forbindelsen til mekanoreceptorerne.

 1. Ipsilateral pain patteren (knæ, hofte og skulder)
 2. PMRF posture: indrotation af overkrop og udadrotation nedre krop.

Læs politikken artikel af workshoppen her og få gode råd til at træne synet.

Workshoppen handlede meget om at forbedre funktionen gennem simple syns øvelser. Kommer til at skrive om det en anden dag.

En anden inspirende workshop var med en af mine youtube idoler; Ido Portal

Skærmbillede 2013-09-22 kl. 11.48.28

Ido Portal

Ido’s tankegang er vi skal bevæge os frem for at lave den samme præcise øvelse på den samme måde en masse gange. Kroppen har brug for bevægelse og for at blive udfordret; som når to hunde møder hinanden og lige tager tumletur rundt om hinanden.

Se flere af hans videoer ved at søge rundt på youtube ellers har jeg samlet nogle stykke under inspirerende videoer  her:

Skærmbillede 2013-09-22 kl. 14.22.35 Skærmbillede 2013-09-22 kl. 14.22.46

Workshop med brug af medicinbold

Derudover var jeg til en medicinbold session med Michelle Kristensen. Se hendes facebook side her.

Under den workshop vi havde kom vi igennem følgende øvelser:
5 øvelser – 2 og 2 sammen
1. 1- bens sidekast
2. Burpees med boldkast
3. Squat kast (stor afstand mellem udøvere)
4. Sidekast med retningsskift
5. 1-håndtryk med rytme
Pause: Balance øvelser: Line improviserer

Skærmbillede 2013-09-22 kl. 12.40.07 Skærmbillede 2013-09-22 kl. 12.40.13

2. Session
5 øvelser – 2 og 2 sammen
1. Sideplanke med bold
2. Get-up
3. 2 bens- spark
4. Lunges gang med halo
5. Boldkast over hovedet med rytme
Sprint: Kast bold på forskellige måder – løb efter den

Derudover bestod weekenden af foredrag med Chris Mcdonald, gensyn med gamle venner og en masse sved på panden. Ligger allerede penge til side til at kunne deltage til næste år.

Skærmbillede 2013-09-14 kl. 21.51.18 Skærmbillede 2013-09-14 kl. 23.10.55

IMG_1867

Sidst men ikke mindst var jeg til en tabata workshop; nedenstående øvelser er fra den workshop.

Behandling, OE

Skulderen

Skulderen er en af mine favoritbehandlinger på klinikken, nok fordi den er kompleks. Selv om bevægefunktionen hurtig genvindes, så tager det lidt længere tid at få smerteskalaen ned i visse ydre bevægebaner (kast/ketcher-bevægelsen  (abduktion og udadrotation)).

Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.57.21 Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.52.52

Kort om skulderen
Da skulderen er et led med høj mobilitet, stilles der endnu højere krav til kontrollen og stabiliteten. Man kan sammenligne skulderleddet med en golfbold der skal lægges stille på en tee. Tee’en udgør således skulderskålen og bolden (overarmshovedet) som sidder løst ophængt i muskler, ligament, ledkapsel, slimsække m.m

Skærmbillede 2013-06-01 kl. 21.48.05Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.54.49 Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.55.43

Men hvad består behandlingen af?

(Nedenstående vil jeg kort beskrive hvordan jeg ser en typisk behandling, samt nogle af de standardøvelser jeg udlevere. Nederst står de specifikke test som benyttes. Min metodik er ikke en rettesnor over hvordan man skal gøre, og den rettes løbende på baggrund af de kursus jeg tager og den erfaringer jeg får).

 1. Først bruger vi god tid på en grundig anamnese (Vigtigst er smertekarakteren og hvordan skaden er opstået. Det vi gerne vil vide noget om er skadesdebut, forværre/lindrende faktorer, tidl. skader, tidl. behandlingsforløb, andre lidelser (hovedpine, lændesmerter,evt. noget medfødt, genetisk), medicin, 24 timers/dagsbillede af meget du bruger skulderen, din forventninger til skadens omfang, generelle helbred/krams-faktorer, mål med behandlingen). Disse spørgsmål kan evt. sendes på mail inden første konsultation)
 2. Inspektion.
 3. Palpation af skulderområdt; for at mærke vævet og evt. smerte respons.
 4. AROM, styrketest, specifikke test. Retningsspecifikke bevægelser. Range of motion +/- smerte. Find ud hvad der stopper bevægelserne. SIN begrebet irritability og severity og smerte skala 0-10. Funktionelle test i bevægelse (Nogen gang tager jeg billeder af deres bevægelighed med pt. egen mobil eller app’en Ubersense – da både billeder og video giver et godt visuelt feedback til at lave øvelserne korrekte, samt at se om der sker forbedringer – kan også være gjort inden af patienten) (vurdere også her om jeg skal sende pt. til parakliniske undersøgelser).
 5. Forsøger med min klinisk ræsonnering der bunder Mulligan MWM teknikker, dynamisk stab, Mike Reynolds skulder kursus, grundviden fra uddannelsen og flere seminarer, konferencer og kursuser såsom DNS, Z-health m.fl.
 6. Re-tester de specifikke og funktionelle test. Ofte ledsaget af et væsentligt større bevægudslag.
 7. Igangsætter øvelser

Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.53.27 Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.54.00 Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.54.22

AROM af scapula: Test bevægelserne tilbage, frem, op og ned.

Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.16.29 Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.16.41

Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.16.53 Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.17.03

Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.19.25 Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.19.43

Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.20.04 Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.20.13

Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.27.22 Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.29.15

https://www.youtube.com/watch?v=pEY93k5XXL0

Hvis vi kan holde skulderbladet tilbagetrukket vil det åbne de forreste dele af det subacromioale rum og reducerer inpingement.
Skærmbillede 2013-05-11 kl. 11.00.14    Skærmbillede 2013-05-11 kl. 10.32.28

Hvis det reducere smerten så ved jeg at min behandling skal fokuseres på scapula retraktion og depression.

Nederst på siden er nogle af de specifikke test jeg altid har i baglommen, men som jeg sjældent benytter. Jeg kigger næsten altid kun på bevægindskrænkning og smertesvar.

Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.52.34 Skærmbillede 2013-07-29 kl. 21.55.52Skærmbillede 2013-10-28 kl. 08.46.17

Scapulahumeral rytme:

En normal skulderfunktion kræver smooth velkoordinerede og symmetriske bevægelser fra både det glenohumeral, scapulathorakal, acromioclavicular og sterneclavicular led. Tilsammen kaldes det den glenohumoralerytme. Forstyrrelser i den rytme vil manifestere sig som stakato-agtige bevægelser. Abnormaliteter i den glenohumorale rytme skyldes ofte svaghed eller manglende motorisk kontrol af scapulas stabilisatorer såsom trapezius, serratus anterior, rhomboiderne, levator scapulae og pectoralis minor. Hvilket i min optik betyder at man skal genindlære bevægelse neurologisk frem for bare kun at tænke at man skal træne de stabiliserende muskler op.

Her er nogle af de tekniker jeg lader mig inspirer af.

Behandling Manuelt

Øvelser

Scapula sitting: Denne øvelse må gerne laves kombinerede med at armen løftet i alle retninger uden for smerte. Movement without pain.

Skærmbillede 2013-08-01 kl. 23.38.33 Skærmbillede 2013-08-01 kl. 23.38.50

En lidt længere video fra Evan Osar

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mve_pIrXGyo#at=101

Dynamisk stabilitet

Perfekte træningsbillede.

Pres armen ned (depression) og fører armen frem samtidig.

Skærmbillede 2013-09-16 kl. 20.54.09

 

Skærmbillede 2013-08-01 kl. 23.40.18 Skærmbillede 2013-08-01 kl. 23.41.13

Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.45.06 Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.44.39 Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.43.52 Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.43.26 Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.43.07 Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.41.27

Skærmbillede 2013-10-28 kl. 22.06.51

Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.39.14Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.39.02

Rafael Nadal laver træningsøvelse for m. Serratus: (sidder på indersiden af skulderbladet og stabilisere under udadrotation, protraktion af scapula og holder margo med inde til thorax).

Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.38.04 Skærmbillede 2013-06-15 kl. 17.37.57

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b6-apBksE78

Skærmbillede 2013-05-14 kl. 19.20.49Skærmbillede 2013-05-28 kl. 19.21.51

Skærmbillede 2013-05-28 kl. 19.19.55

Skærmbillede 2013-06-23 kl. 23.16.27 Skærmbillede 2013-06-23 kl. 23.16.34

Skærmbillede 2013-06-23 kl. 18.33.14

Korrekt Sleeper Stretch for kapsulære posterior strukturer.

 1. Scapula position.  Rul om på siden, og sørg for at Scapula er tilbagetrukket.
 2. Shoulder position.  Next, sørg for at du ligger lige med kroppen og scapula er vinklede 45 grader i sagitalt plan.
 3. Intensitet. Du vil gerne trække arm ned således at du indadroterer armen og strækker på skulderens bagside. Du må ikke strække for kraftigt og du ønsker ikke at mærke noget på forsiden af skulderen.  (Der er jo meget snak om statisk udspænding versus dynamisk, og igen ift. længden af strækket. Men en grundregl er at holde strækket i 30 sekunder.

Bodyblade

Elastikøvelser

Opvarmningsøvelser

Denne øvelse kan også progredieres på en pilates bold.

Svære øvelser

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mg3Efu1LkAI

Skærmbillede 2013-08-07 kl. 22.56.20

De alternative – øje øvelser

referencer

Physical tests for shoulder impingements and local lesions of bursa, tendon or labrum that may accompany impingement.

supraspinatus tendinopati Excentrisk trning mod[1]

Sahrmann GHJ case reports – 2007 in JOSPT[1]

ConstantShoulderScoreSkemaDansk

Behandling, Træning, UE

Piriformis smerter

Piriformis smerter

M. Piriformis er en dybereliggende baldemuskel. Musklen anatomiske placering gør, at den skaber en ‘tunnel’ hvori iskiasnerve løber igennem. Hvis piriformis bliver stram og spændt vil den klemme på iskiasnerven.

Skærmbillede 2013-05-06 kl. 23.01.14                            Skærmbillede 2013-05-06 kl. 23.01.02Skærmbillede 2013-05-09 kl. 22.19.48

Patienter med piriformis relateret dysfunktion vil ofte opleve smerter og paræstesi som enten lokalt eller udstrålende på baglåret.

Hvis musklen har været overspændt et stykke tid, kan man forsøge at nedsætte tonus og inhibere musklen ved at smashe bindevævet med en foamroller eller få en til at jage albuen ned i balden til det aktive triggerpunkt. Det gør ondt og kan give øget udstråling.

En af årsager til piriformis dysfunktion kan være længerevarende siddende arbejde, hvilket kan øge muskeltonus i piriformis. Ofte vil symptomer vise sig ved stillesiddende arbejde, gå på trapper, squat eller ved indadrotation af benet.

De klassiske behandlingsformer af piriformis relaterede symptomer indebærer udspænding over aktiverede muskler og træning af svage, (se videoer nedenfor), manuel terapi, akupunktur, ultralyd eller bløddelsbehandling, samt mange andre teknikker. Hvorved at sandheden nok skal findes i at man får ændret det bevægelsesmønster der forudsager skaden.

Skærmbillede 2013-05-06 kl. 00.52.56Skærmbillede 2013-05-20 kl. 20.41.42

Udstrækningsøvelse

Styrketræning for corestabiliteten.

Øvelse såsom

 • Bækkenløft med progression
 • Sideliggende udadrotationer

Skærmbillede 2013-04-28 kl. 03.27.42 Skærmbillede 2013-04-28 kl. 03.27.57 Skærmbillede 2013-04-28 kl. 03.28.30 Skærmbillede 2013-04-28 kl. 03.25.26

Virkelig mange gode øvelser på dette link: http://brentbrookbush.com/gluteus-medius/Skærmbillede 2013-04-28 kl. 03.25.56 Skærmbillede 2013-04-28 kl. 03.27.02
Skærmbillede 2013-05-06 kl. 23.01.33Skærmbillede 2013-05-12 kl. 23.30.12

Kinesiotape

Skærmbillede 2013-05-06 kl. 22.15.54

referencer

http://dralisongrimaldi.com/index.php/published-papers

http://physioedge.com.au/pe-009-lateral-hip-pain-with-dr-alison-grimaldi/

http://www.dralisongrimaldi.com/index.php/dynamic-stabilisation-of-the-hip-and-pelvis?task=view_category&category_id=5

Greater Trochanteric Pain Syndrome: A Review of Anatomy, Diagnosis and Treatment

Behandling, Træning, UE

Lyskeskader – Groin injury

Lyskesmerter (groin pain)

Fysioterapi: SøernesFysioterapi.dk.

Facebook:Physioblog Andreas Bjerregaard / Søernesfysioterapi

Kom gerne med feedback til om dette blogindlæg har relevans for jer.

Dias fra faglig fredagsbar.

Acute: Toni Kroos

Skærmbillede 2013-04-21 kl. 21.00.17Hvad er en lyske skade
De fleste fodboldspillere har mærket til en lyskenskade og de ved hvor svær den er at komme af med. Grunden til dette er at der under fodbold kommer hiv fra flere vinkler ved både accelerationer, deaccelerationer, retningsskift, udfaldsskridt, squat / lunges bevægelser, hop og skud.

Lyskeskader sker ofte i pre-sæsonen og som en konsekvens af en for stor belastning i lysken.

Da flere og flere personer med lyskemerter kan få foretaget MRI og Røntgen scanninger hurtig i udredning, viser fundne, at ortopædkirugerne får travlt hvis alle fodboldspillere med parakliniske forandringer skal opereres, da 50-75 % har dem (Gerhardt, 2012)

Et ikke publiserede studie fra 2014 har vidst at 51% af studiets testede spillere med lyskesmerte havde MRI ændringer, men at det havde 31% af studiets testede spillere også, selvom de ikke havde lyskegener (Branci et al, 2014)

Skærmbillede 2014-03-26 kl. 01.39.06

Det vi ser her er fra Per Hölmich foredrag omkring Groin Pain på Football medicine and strategies konferencen i Milano 2014.

Fodboldspilleren er en mand på 28 år der har haft 6 mdr. lyskesmerte, hvoraf den seneste måned har været så slemt at han ikke kan spille. På røntgen kan vi se cam- og pincer forandringer og ændringer i symfyseleddet. Litteraturen omkring ændringer i pubic symfyseleddet et ret kendt blandt fodboldspillere (Harris and murray, BMJ 1974, Besjakov et al., Acta radiol 2003, Bra).

Skal vi opererer?

I første omgang skal de parakliniske billeder stemme overens med eksaminerede fund, så vi ikke behandler scanningen, men vi behandler patienten. Skærmbillede 2013-04-29 kl. 21.57.35

Hvad er vores eksaminerede fund?

Vi skal kende smerten (samt en række andet relevant historik). Men vores atlet skal spørges angående om smerten vi fremkalder er ‘kendt smerte’ eller om smerterne / ubehag er influeret af vores test. For nogen gange kan test bare opleves ubehagelige.

Muskler

Skærmbillede 2013-04-29 kl. 21.20.49Dernæst skal vi teste relevante muskler isometrisk: Peter Brukner forfatter til Clinical sports medicine deler dem op i

 • m. adductor relaterede (64% Wemer et al., BJSM 2009, 51% Hölmich et al, BJSM 2013)  (ses ofte hos mandlige atleter)
 • Skærmbillede 2014-03-26 kl. 01.12.19M. iliopsoas relaterede muskler (10% Wemer et al., BJSM 2009, 30% Hölmich et al. BJSM 2013) ; (smertesvar/ubehag under isometrisk test, udspænding/thomas test og palpation ved SIAS, under inguinal ligament og ved trochantor minor – ses ofte hos kvindelig atleter)
 • M. abdominals relaterede muskler.

Skærmbillede 2013-04-28 kl. 03.19.26Andre relevante test.

 • Skærmbillede 2014-03-26 kl. 02.33.43FABER
 • FADIR.

Men testene har sensitivitet, men low specificitet. Så hvis ingen af disse test er positiv er det mindre sandsynligt der er et intra-Skærmbillede 2014-03-26 kl. 03.16.01Skærmbillede 2014-03-26 kl. 02.34.18articulært problem.

 • Aprehesension
 • Thomas test

Andet

Hölmich kigger desuden på:

 • Skærmbillede 2013-04-29 kl. 21.24.32Tonus af adduktor muskler,
 • stramhed af iliosoas, øget rectus abdominus tonus,
 • Lumbal back / SI dysfunktion
 • Begrænset bevægelighed af hoftens IR-ROM
 • Lumbopelvic stabilitet.

Alle fysioterapeuter burde kunne lave den kliniske eksaminering;


Parakliniske fund og eksaminerede fund

Stemmer disse fund overens kan beslutte om man skal forsøge konservativ behandling eller operativ behandling.

Det kontroversielle

Skal vi til at opererer i personer forebyggende hvor der kun er parakliniske fund, men ingen kliniske fund og smerte?

Skærmbillede 2014-03-26 kl. 02.33.20Altså hvis vi ser CAM/pincer deformitet, som vi tænker øger risikoen for yderligere skade af en struktur / labrum, som kan blive afklemt i hoften under fleksion
(Femoroacetabulum impingement (FAI) og som kan give permanent skade senere i livet. Måske skal vi her operere forebyggende, hvor man kan ændre acetabulums vinkel og undgå kendt degeneration/artrose. Vi undgår ikke bare skader ved at operere disse patienter, vi forebygger kendt degeneration der i senere atleten karriere/live som kan have alvorlig påvirkninger.Skærmbillede 2014-03-26 kl. 03.24.01

Men hypotese er, at hvis spilleren bliver opererede og forsætter med at spille fodbold, så vil det bare kommer igen og røntgen fund senere. Så skal vi treat the x-ray or the patient skal altid være en inviduel beslutning. Det er min opfattelse at man i Danmark er alt for hurtig med kniven især hos unge atleter. Skærmbillede 2014-03-26 kl. 03.23.49Der er jo en neuromotorisk læring i at operere uden først at have gennemgået mindst to måneder konservativ behandling og her er CKC øvelser IKKE nok.

Manuelt

 • Skærmbillede 2013-04-29 kl. 21.33.53Mobilisering med bevægelse
 • Massage
 • Dry needling
 • PNF ved nerve påvirkning – neuro dynamisk udspænding (David Butler)

Obs med udspændig; Pas på
Skærmbillede 2013-04-29 kl. 21.32.20det ikke ender med et statisk stræk (og udstræk slet ikke op af din bil, det kan misforståes af andre)

Forebyggende – Return to sport kriterier

Spilleren skal desuden selv kontrollere

 1. Tab af acceleration
 2. Svaghed ved deacceleration
 3. Tab af maksimal sprint ved løb
 4. Tab af afstanden du kan sparke bolden frem
 5. Stivhed og stramhed under aktivitet.

Derfor er forebyggende øvelser ekstrem vigtig. Øvelserne skal gerne være sportsspecifikke “neuroplastisk” og man skal tage hensyn til fatique under øvelser i respekt for genophelingen for Peter Brukner nævner knoglestress som en 4. faktor for lyskesmerter.

Hvad kan være sport specifikke øvelser

og skal have have en komponent at core stabilitet

Øvelser frem for operation? 

Som vi tidligere har konkluderede, så har mange fodboldspillere radiologisk fund uden at det fører til problemer. Men når det fører til fx FAI så skal der efter min mening ALTID iværksættes et træningsforløb som skal gå på at forhindre uhensigtmæssige positioner gennem normalisering af det neuromuskulære kontrol og bevæg mønster omkring hoften.

Der er efterhånden lavet en del forskning omkring øvelseprogrammer til lyskeskader hos fodboldspillere. Dette bedst kendt ved Per Hölmich (figur a og b).

Skærmbillede 2013-05-12 kl. 19.14.58
figur a
Skærmbillede 2014-03-26 kl. 02.33.53
figur B

Et program kunne væreSkærmbillede 2013-05-12 kl. 23.24.37

Eksempel Squeezeøvelser og coreøvelser, forskellige former for lunges (sportsspecifik), single leg squat (sportsspecifik)

Sumo Deadlift, LyskeøvelserStiffness træning, haseøvelser, udspænding (se nede ).

Skærmbillede 2014-06-18 kl. 22.13.50 Skærmbillede 2014-06-18 kl. 22.14.04 Skærmbillede 2014-06-18 kl. 22.14.09 Skærmbillede 2014-06-18 kl. 22.14.17 Skærmbillede 2014-06-18 kl. 22.14.22 Skærmbillede 2014-06-18 kl. 22.14.28

Opsummering – hvordan reducre vi så smerter?

 • Reducere stramhed under- og efter træningSkærmbillede 2014-03-26 kl. 12.16.35
 • Progrediere øvelserne hen mod at blive funktionsspecifikke
 • Mindske overload ved at identificerer hvad der skyldes loadet
 • Sikre at aktiviteter kan gøres uden smerte
 • have god lumbo-pelvic kontrol (core stabilitet)
 • have god styrke i hoftens adduktorer (hoftens indadfører).

Og måde vi kontrollere det på er

 • Vi taler med spilleren og træneren omkring træningsmængde
 • Som effektmål kan der evt. bruges en adduktor squeeze dynamometer til at måle styrken og FABER til at måle afstanden til gulvet..

Konklusion:

 • Skærmbillede 2013-05-10 kl. 21.59.04Vi skal ikke behandle scanningerne, men vi SKAL behandle patienten individuelt. Din krop er unik og skal behandles unik – derfor skal du ikke på operationsbordet bare fordi der er røntgenfund viser det uden at du udtømt alle andre forsøg.
 • Hvis du bliver tilbudt operation så start altid med et forløb hos en fysioterapeut som er kvalificerede til hjælpe dig. Vær kritisk i dit valg af behandler. Se din krop som din vigtigste investering, så betal eventuelt selv regningen, hvis din fysioterapeut ikke er en del af ydernummersystemet og dermed den offentlige sygesikring.

______________________________________________

Du altid velkommen til at kontakte mig for videre information omkring et forløb hos mig.

Send en mail til Andreas_bjerregaard@yahoo.dk angående dit problem.

 

Skærmbillede 2014-06-12 kl. 15.19.42

Den ene øvelse er som på dette youtube klip (klik link her og find frem til 1 minut og 53 sekunder frem til 4 minut og 49), gør det ondt/svært, så kan foden hæves som vist på dette link (ved 2.30.minut til 4.06) og til sidst at der sættes dybe stræk ind som set på linket her og linket her.

Referencer


 

 

 

Behandling, Træning, UE

Ankelskader – øvelser

Ankeldistortion / forstuvning og mobility træning

Har du brug for behandling eller genoptræning kan du finde mere info på SøernesFysioterapi.dk. Du kan også følge med på facebook: 

Andreasbjerregaard.wordpress.com
Søernesfysioterapi

Øvelser

Skærmbillede 2016-04-06 kl. 00.05.18.png

Ankles back in randomized controlled trial (ABrCt): braces versus neuromuscular exercises for the secondary prevention of ankle sprains. Dsign of a randomised controlled trial Janssen et al. BMC Musculoskeletal Disorders 2011, 12:210

 

Brug anklen.

1. Stil dig på et ben. Gør øvelsen svære ved at stille dig på en pude eller et vippebræt.

2. forestil dig at du står i midten af et ur. Stå så på et ben og før modsat ben ud i forskellige retninger.

Skærmbillede 2015-07-09 kl. 22.48.00Skærmbillede 2015-05-26 kl. 23.32.54Skærmbillede 2015-05-26 kl. 23.31.23

Flere øvelser

Find flere øvelser her.

Achillesskader What to do?

Tibialis Posterior

Ankelskader – mobilitetsøvelser 1

The foot core system: a new paradigm for understanding intrinsic foot muscle function,